Μοντέρνα Σταχτοπούτα: Διδακτική Πρόταση για τη Διδασκαλία Οικονομικών Εννοιών με τη Χρήση Βίντεο

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης βίντεο για τη διδασκαλία της σχέσης μεταξύ των προσδοκιών για την μελλοντική εξέλιξη του εισοδήματος των καταναλωτών και της ζήτησης αγαθών που αυτοί εκφράζουν. Η χρήση βίντεο στη διδασκαλία αποτυπώνεται με μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται βήμα – βήμα η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης και η εφαρμογή της μέσα στη σχολική τάξη, ως μια εναλλακτική προσέγγιση στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει έννοιες από το γνωστικό του αντικείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 28)