«Μικρασία 1922»: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου αξιοποίησης των ιστορικών πηγών με την υποστήριξη μιας υπερμεσικής εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό λογισμικό: «Μικρασία 1922» δημιουργήθηκε για το μάθημα της Ιστορίας στη Στ΄τάξη του δημοτικού σχολείου και τη θεματική ενότητα: «Μικρασιατικός πόλεμος». Oι προτεινόμενες δραστηριότητες, που εμπεριέχονται σε αυτό, μπορούν να συμπληρώσουν ή και να υποκαταστήσουν τις εργασίες του διδακτικού εγχειριδίου και να συμβάλλουν στην επίτευξη, τόσο των γενικών στόχων του μαθήματος της Ιστορίας, όσο και των ειδικών στόχων της διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέμου σε όλες τις φάσεις του (εκστρατεία, καταστροφή, πρόσφυγες ). Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αφετηρία το διδασκόμενο μάθημα, ωστόσο, πιστεύουμε, ότι προωθούν τη διαθεματική προσέγγιση της ενότητας και συνδέουν την Ιστορία με ζητήματα που πραγματεύονται άλλες επιστήμες ή με γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της από εκπαιδευτικούς και μαθητές θα αποτελέσουν τη βάση για την τυχόν βελτίωση ή/και τροποποίησή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1144)