Μια Ασύρματη Ιδέα για Πολυάσχολα Εκπαιδευτικά Κέντρα

Στην καθημερινότητα μας κάνουμε χρήση διαφόρων μικρών και έξυπνων συσκευών που μας κάνουν τη ζωή εύκολη στον τομέα της επικοινωνίας και του ελεύθερου χρόνου. Κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο internet και δυνατότητα ανταλλαγής και διαχείρισης αρχείων διαφόρων τύπων, netbooks, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και άλλες συσκευές. Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ιδέα της χρήσης της υπάρχουσας τεχνολογίας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έχουν αυξημένες απαιτήσεις επικοινωνίας με τους σπουδαστές το προσωπικό ακόμα και με εταιρίες. Η χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth μπορεί να εφαρμοστεί στην επικοινωνία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για παροχή πληροφοριών σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τα τμήματα (επίπεδο τμήματος) που παρέχουν υπηρεσίες όπως ενημέρωση για προθεσμίες εργασιών, ανακοίνωση εξεταστέας ύλης, ακύρωση και αλλαγή ώρας διαλέξεων κ.α. Το δεύτερο είναι το επίπεδο ιδρύματος όταν πρόκειται για γενικές πληροφορίες που αφορούν εγγραφές, διαγωνισμούς, διαφημιστικά μηνύματα από χορηγούς του ιδρύματος κ.α. Η ιδέα της παροχής πληροφοριών με ασύρματο τρόπο δεν είναι πρωτότυπη στην κοινωνία της πληροφορίας, αλλά η πρακτική χρήση της χωρίς να κοστίζει πολύ από τους εμπλεκόμενους ενός ιδρύματος (διοικητικούς - εκπαιδευτικούς - σπουδαστές - εταιρίες) είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και αποτελεί τον κύριο στόχο αυτής της εργασίας. Γίνεται μια περιγραφή της ιδέας της βοηθητικής χρήσης του Bluetooth στην ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες τεχνολογίες καθώς και τις προοπτικές που μπορεί να αποκτήσει ένα τέτοιο εγχείρημα δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη χρήση στην συγκεκριμένη τεχνολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 91)