Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων μεθοδολογιών συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην συνεργατική κατασκευή: (α) ψηφιακής αφίσας, (β) ψηφιακής ιστορίας, (γ) ψηφιακών παιχνιδιών με κάρτες, και ειδικότερα του ψηφιακού παιχνιδιού ‘το φιδάκι’. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ένας συνδυασμός των συνεργατικών μεθόδων ‘Jigsaw’, ‘Δημιουργία Ομάδων Έρευνας’, ‘Δομημένοι ρόλοι ομάδας μάθησης’,‘Εστιασμένη Λίστα’, ‘Στρογγυλή Τράπεζα’, ’Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου’ και ‘Σε τρία στάδια συνέντευξη’. Οι μεθοδολογίες αυτές έχουν δοκιμαστεί σε πραγματική τάξη και λειτούργησαν με θετικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)