Μελέτη της συμμετοχής και της συν-εργασίας φοιτητών για την ανάπτυξη περιεχομένου μέσω wiki

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των wikis διεισδύουν δυναμικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω των παιδαγωγικών τους χαρακτηριστικών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μοντέλο σχεδιασμού και ανάλυσης των μαθησιακών ενεργειών και της συνεργασίας των μελών που αναπτύσσουν περιεχόμενο σε σελίδες wiki, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης και σε κριτήρια κωδικοποίησης των ενεργειών συνεργατικής ανάπτυξης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών δραστηριοτήτων wiki για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)