Μελέτη και σχεδίαση μονοφασικού ηλεκτρικού πίνακα οικίας

Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη σχεδίαση του µονογραµµικού διαγράµµατος ενός µονοφασικού ηλεκτρικού πίνακα που αποτελεί µια από τις βασικές δεξιότητες ενός ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 485)