Μελέτη δημιουργίας στασίμων κυμάτων και ανακλάσεων σε γραμμή μεταφοράς, με χρήση του διαδικτύου

Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του ηλεκτρονικού τομέα, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να ασχοληθούμε με φαινόμενα για τα οποία οι μαθητές δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατανόηση από μέρους τους των φαινομένων αυτών. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ακόμη και μαθητές που είναι επιμελείς και έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν το φαινόμενο και να λύσουν κάποιες σχετικές ασκήσεις, στην πραγματικότητα να μην έχουν κατανοήσει πλήρως τη θεωρία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ένα πείραμα θα μπορούσε να βοηθήσει το μαθητή, να ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε αμφιβολίες του. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει στον εργαστηριακό χώρο ενός σχολείου, ειδικά όταν το πείραμα έχει να κάνει με φαινόμενα που, για να παρατηρηθούν, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αρκετά υψηλές συχνότητες ή ακόμη και εξοπλισμός που δεν είναι διαθέσιμος στον εργαστηριακό χώρο. Έτσι, η χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, προπάντων όταν έχει να κάνει με εφαρμογές που οπτικοποιούνται και μπορούμε να επέμβουμε σε κάποιες παραμέτρους ώστε να δούμε τα αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται χρήση του διαδικτύου για την κατανόηση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, της πόλωσης των κυμάτων, του λόγου στάσιμων κυμάτων, αλλά και των ανακλάσεων που δημιουργούνται σε γραμμές μεταφοράς και ειδικότερα σε σημεία στα οποία δεν υπάρχει προσαρμογή. Αυτά τα θέματα εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη για το μάθημα “Συστήματα Εκπομπής και Λήψης” της Β’ Τάξης του Ηλεκτρονικού Τομέα, αλλά και για το μάθημα “Συλλογή - Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων” της Α’ Τάξης του Β’ Κύκλου του Ηλεκτρονικού Τομέα των Τ.Ε.Ε..
(Πλήθος ανακτήσεων: 1462)