Με το Παρατηρητήριο Πολιτών Pl@ntNet στον Εθνικό Κήπο. Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο ενός προγράμματος Επιστήμης των Πολιτών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)