Με Χρώματα κι Ένα Πινέλο να Γνωρίσω την Ευρώπη Θέλω. Ευρωπαίοι Ζωγράφοι!

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Τeachers 4 Εurope» και έχει ως σκοπό μέσα από την διερεύνηση των πτυχών της ευρωπαϊκής και πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσει ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και την υποστήριξη των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές Νηπιαγωγείου στο Λουτράκι του Νομού Κορινθίας. Λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών η προσέγγιση στις έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς και τις αξίες της έγινε με βιωματικό τρόπο, με την χρήση ΤΠΕ και με δραστηριότητες ανάλογες του νοητικού και μαθησιακού επιπέδου των μαθητών. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίστηκε μέσα από την ζωγραφική, η οποία αποτελεί αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών. Με αφορμή έργα Ευρωπαίων ζωγράφων ταξιδέψαμε στις χώρες της Ευρώπης, γνωρίσαμε τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που κάνουν την κάθε χώρα ξεχωριστή (σημαία, γλώσσα, αξιοθέατα, σημαντικοί εκπρόσωποι της τέχνης), την κουλτούρα και τον πολιτισμό της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)