Μάθηση Μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών σε Φορητές Συσκευές. Μια Μελέτη Περίπτωσης

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με την προσέγγιση της μάθησης μέσω παιχνιδιών. Η υλοποίηση έγινε στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για την Ώρα της Γης. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στα Κέντρα Ελεύθερων Εκπαιδευτικών Εργα-στηρίων “YES & YES more” που βρίσκονται στη Δραπετσώνα, στον Πειραιά. Ο στόχος ήταν η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας μέσα στο ίδιο το σπίτι τους. Χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι Save the Energy που είναι διαθέσιμο σε Android και IOS, ενώ η δραστηριότητα υλοποιήθηκε μέσω 3 φορητών συσκευών (τάμπλετ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)