Μαθαίνω τα Γράμματα παίζοντας στον Υπολογιστή: Μια Πρόταση Διδασκαλίας από το Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης

Οι τεχνολογικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στο τέλος του 20ου αιώνα και συνεχίζουν με ταχύτατους ρυθμούς να επιδρούν στην κάθε πτυχή της ζωής μας, δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Ερωτήματα όπως, ποια είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη των παιδιών, τι ορίζουν τα νέα ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση της τεχνολογίας, ποια η ωφελιμότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών – παιχνιδιών και πώς αξιοποιούν τα Αρσάκεια Σχολεία τις Τ.Π.Ε, προσπαθούν να απαντηθούν στην παρούσα εισήγηση. Στο τέλος, παρουσιάζεται μια ενδεικτική πρόταση διδασκαλίας για το γράμμα «Σ,σ,ς» στην Α’ δημοτικού, που λαμβάνει χώρα στο συγκεκριμένο σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)