Λογοτεχνία και ΤΠΕ στην ξενόγλωσση Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σύγχρονη επιταγή της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και της επικοινωνίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της διαθεματικής μόρφωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων, όσο και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Ανώτατα (Στρατιωτικά) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.(Σ.)Ε.Ι.). Προς αυτήν την κατεύθυνση επικουρεί αποφασιστικά και η χρήση των Νέων Μέσων, που κινητοποιεί τους σπουδαστές με σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και εμπλουτίζει το μάθημα. Θέτοντας ως στόχο την υποστήριξη του διδακτικού αντικειμένου, και συγκεκριμένα την εκμάθηση ξένων γλωσσών, με τη βοήθεια της μεθόδου project αλλά κυρίως του Διαδικτύου, γίνεται η διδασκαλία πιο εύληπτη. Στο μάθημα των Γερμανικών, αφορμή για διαπολιτισμικές ανταλλαγές μπορεί να αποτελέσει η σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία και ειδικότερα η "Βερολινέζικη" Λογοτεχνία, ειδικά με την υποστήριξη της με η χρήση των ΤΠΕ. Μέσω του Ίντερνετ μπορεί να αποκτήσει υπόσταση η λογοτεχνική πραγματικότητα τόσο από κειμενοκεντρική όσο και από ιστορικοφιλολογική άποψη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)