Λογισµικό µοντελοποίησης του προσωπικού υπολογιστή ως σύστηµα υλικού-λογισµικού

Το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης Δημιουργός_Μοντέλων 2 έρχεται να συνεισφέρει στο χώρο της Διδακτικής της Πληροφορικής με ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο αφορά στη θεματική ενότητα της εσωτερικής δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα υλικού-λογισμικού, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το χρήστη σε διάφορες εφαρμογές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σενάριο αυτό έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε ένα χώρο όπου τα διδακτικά-μαθησιακά εργαλεία δεν είναι αρκετά αν και απαραίτητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 685)