Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών σε υπολογιστικό περιβάλλον μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων: Η περίπτωση εμβαδού παραλληλογράμμου

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνονται κάποια κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία μας ενισχύουν το προφίλ του μαθητή και μας επιτρέπουν να είμαστε πιο ουσιαστικοί και αντικειμενικοί στην αξιολόγησή μας. Τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο εννοιολογικό βάθος, στον έλεγχο, στην προσπάθεια, στην ευελιξία, στη λογική, στη δημιουργικότητα, στη μεθοδολογία, στην οργάνωση, στη διαδικασία και στην ταχύτητα τα χρησιμοποιούμε, όταν παρατηρούμε μαθητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο εργαστήριο των υπολογιστών. Η προτεινόμενη δραστηριότητα εντάσσεται στην προσπάθεια να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία κατάλληλα σχεδιασμένα υπολογιστικά εργαλεία με κύριους άξονες: α) την κατανόηση της έννοιας και της μέτρησης του εμβαδού παραλληλογράμμου, β) τη συμβολική έκφραση της έννοιας, γ) τις δυνατότητες ανάπτυξης εικασιών, υποθέσεων και αφαιρετικής ικανότητας των μαθητών και δ) τη σημασία της συνεργατικής μάθησης και της επικοινωνίας στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1071)