«Καβαφικές Ψηφίδες» Σενάριο λογοτεχνίας με την αξιοποίηση μικρόκοσμου, δημιουργημένου στο περιβάλλον του «Αβακίου»

Στην παρούσα διδακτική πρόταση οι μαθητές, ως άλλοι Οδυσσείς, επιχειρούν, με την Τεχνολογία σε ρόλο ψηφιακής σχεδίας, ένα απολαυστικό ταξίδι στην καβαφική ποίηση. Μακριά από τις παιδαγωγικές και διδακτικές συμβάσεις του νησιού της Καλυψούς αναζητούν την κατάλληλη πορεία προς την Ιθάκη, δηλαδή την προσέγγιση του προβλήματος που τους τίθεται, αξιοποιώντας τις διαισθήσεις τους, πειραματιζόμενοι με ποικίλες εκδοχές ερμηνείας των ποιητικών κειμένων και αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως αναγνώστες – νοηματοδότες. Ως κεντρικός κορμός της ψηφιακής σχεδίας, δημιουργήθηκε, με την αξιοποίηση της συγγραφικής πλατφόρμας του «Αβακίου», ο ομώνυμος με το παρόν σενάριο διερευνητικός μικρόκοσμος, με τον οποίο οι μαθητές πειραματιζόμενοι, ανιχνεύουν χαρακτηριστικά της καβαφικής ποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 635)