Κατασκευάζοντας χορευτικά γεωμετρικά animations για την ενίσχυση της μαθηματικής δημιουργικότητας

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)