Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας: Ανάπτυξη διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των εικονικών περιβαλλόντων με σκοπό το διδακτικό μετασχηματισμό τους σε δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία και τις προοπτικές αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης της υπερμεσικής εφαρμογής «Εξερευνώντας τον Άρη».
(Πλήθος ανακτήσεων: 1105)