Ιστοσελίδες δημοτικών σχολείων του εξωτερικού

Οι Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Άρχισαν δειλά πριν μερικά χρόνια, αποτελούν πλέον όμως δυναμικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Τα σχολεία έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους και μέσω των ιστοσελίδων που δημιουργούν. Πώς όμως δομείται ένα σχολικό site; Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Ποιος το κατασκευάζει και με ποια εργαλεία; Η εργασία στρέφεται στη έρευνα ιστοσελίδων Δημοτικών Σχολείων του εξωτερικού. Στόχος της είναι η μελέτη αντιπροσωπευτικών sites από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου έτσι ώστε να εξαχθεί ένα συμπέρασμα - οδηγός για αντίστοιχα Ελληνικά. Ερευνώνται sites φτωχών και πλουσίων χωρών, εξελιγμένων τεχνολογικά και μη, ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων σε όλες τις ηπείρους. Ως μοναδικό ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η έρευνα, η παρατήρηση και η αποτύπωση των δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1795)