Η Τεχνολογία Eye Tracking στην Αξιολόγηση Ευχρηστίας του Πληροφοριακού Συστήματος MySchool

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Ευχρηστίας ορισμένων μερών του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Myschool. To Myschool τέθηκε σε λειτουργία από τις αρχές του 2014 για όλες τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εν μέσω πολλών αντιδράσεων των χρηστών των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο υλοποίησης Διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση Ευχρηστίας του, με ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών, καθώς και ο πειραματικός έλεγχος ορισμένων μερών του ερωτηματολογίου με τη νέα τεχνολογία αξιολόγησης Ευχρηστίας Eye Tracking, τα αποτελέσματα της οποίας και θα παρουσιαστούν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)