Η συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας από παιδιά μέσω της παρακολούθησης ενός ξενόγλωσσου υποτιτλισμένου τηλεοπτικού προγράμματος

Μια σειρά από διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι τα υποτιτλισμένα τηλεοπτικά προγράμματα παρέχουν ένα πλούσιο πλαίσιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Επιπλέον, οι θεατές είναι συνήθως ιδιαίτερα παρακινημένοι να καταλάβουν αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε εάν παιδιά Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού (Ν = 93) μαθαίνουν ιταλικές λέξεις από την παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος στα ιταλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Τα παιδιά εντάχθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις πειραματικές συνθήκες όπου: (α) παρακολουθούν ένα ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με ελληνικούς υπότιτλους, (β) παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα χωρίς υπότιτλους και (γ) παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα στα ελληνικά (ελέγχου). Η παρέμβαση διεξήχθη με τη χρήση 15λεπτου στιγμιότυπου από το παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ντόρα η Εξερευνήτρια». Η κατάκτηση λεξιλογίου και η αναγνώριση ιταλικών λέξεων ήταν υψηλότερα στην συνθήκη με τους υπότιτλους, υποδεικνύοντας έτσι ότι Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου μπορούν συμπτωματικά να κατακτήσουν λεξιλόγιο σε μια ξένη γλώσσα μέσα από την παρακολούθηση υποτιτλισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)