Η ισορροπία στο Ηλιακό Σύστημα: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με αξιοποίηση κοινωνικού ρομπότ και επαυξημένης πραγματικότητας

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)