Η Ευέλικτη Ζώνη στη Γυµνασιακή βαθµίδα µε τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίας «Η Ποίηση σε εικόνες και νότες»

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Γυμνάσιο παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Η “ποίηση σε εικόνες και νότες” είναι διαθεματικό σχέδιο εργασίας που εφαρμόστηκε μεν στη Β΄ Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί σε οποιαδήποτε τάξη. Σχετίζεται με τη μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων ποιητών. Συνεργάζονται οι ειδικότητες του φιλολόγου, του καθηγητή Καλλιτεχνικών και του Μουσικού. Οι μαθητές συμπληρώνουν ισάριθμα φύλλα εργασίας αξιοποιώντας Νέες Τεχνολογίες όπως Διαδίκτυο (INTERNET) και Επεξεργαστή κειμένου (WORD). Στη συνέχεια διακινείται αξιολογικό ερευνητικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν τα συμπεράσματα της έρευνας σε υπολογιστικά φύλλα (EXCEL). Οι μαθητές αυτονόητο είναι ότι εργάζονται σε διάφορους χώρους εργασίας. Από την αίθουσα φιλολογίας στη σχολική βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Καλλιτεχνικών, στο Εργαστήριο των Υπολογιστών με βιωματικές συμμετοχικές διαδικασίες. Στο τέλος του σχολικού έτους έγινε Έκθεση μελοποιημένης ποίησης όπου χάρηκαν τις δημιουργίες τους και σχηματίστηκε ανθολόγιο με τις εργασίες των μαθητών τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).
(Πλήθος ανακτήσεων: 1327)