Η επιλογή της κατάλληλης εισαγωγικής γλώσσας προγραμματισμού για αρχάριους

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει με αντικείμενο την επιλογή μιας γλώσσας κατάλληλης για τη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού για αρχαρίους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1457)