Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο: Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESA “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” – Προτάσεις

Οι δορυφορικές εικόνες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, έχουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη της γεωγραφικής σκέψης και η ολιστικότερη κατανόηση του κόσμου και των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει και να λύσει ο συνειδητοποιημένος πολίτης του μέλλοντος. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τις δορυφορικές εικόνες στην εκπαίδευση. Αφορά στην αξιολόγηση του υλικού που έχει δημιουργήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), το οποίο αξιοποιεί τις δορυφορικές εικόνες για την προσέγγιση ποικίλων θεματικών ενοτήτων, ανάμεσά τους η θεματική με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες”. Μέσα από τη μελέτη θα εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και θα ερευνηθούν προτάσεις ποιοτικής αναβάθμισης του υλικού ώστε να είναι χρηστικό στο ελληνικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)