Η διερεύνηση των φάσεων του νερού από μαθητές με νοητική αναπηρία μέσω επαυξημένης πραγματικότητας

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 6)