Η διείσδυση του ‘Άγχους για τους υπολογιστές’ στους δασκάλους. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Χίου.

Οι ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές συνθήκες, επιβάλλουν αναπροσαρμογή των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Οι Νέες Τεχνολογίες, παρούσες σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφήνουν το στίγμα τους και στην εκπαίδευση. Με αυτές, ο δάσκαλος από απλός μεταδότης γνώσεων γίνεται καταλύτης αυτοδιδασκαλίας των μαθητών. Οι νέες γενιές δε γνωρίζουν τι θα πει τεχνοφοβία μια και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση του Η/Υ. Στην παρούσα μελέτη, με αναφορά στους δασκάλους του Νομού Χίου, εξετάζουμε τις στάσεις και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα του Η/Υ. Η διερεύνηση ενδεχόμενων αγχογόνων παραγόντων, η δημιουργία άγχους από το χειρισμό του Η/Υ και τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις ή συναντήσεις με θέμα τον Η/Υ, και η σχέση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και δημιουργίας άγχους, είναι κάποια από τα κεντρικά θάματα διαπραγμάτευσης της έρευνάς μας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 924)