Η Διδασκαλία της Ποίησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ. Πιλοτική Εφαρμογή: Το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Διαδραστικό Λεξικό

Ο Οδυσσέας Ελύτης αγωνίστηκε για το Νυν και το Αιέν του τόπου του. Μέσα από το μνημειώδες έργο του, Άξιον Εστί, ο ποιητής έλκεται από τη σπουδαιότητα του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. Ξαναγεννιέται, αναλαμβάνοντας το χρέος να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Πάσχει καθώς ο κόσμος που αγαπά λαβώνεται συνεχώς. Στηρίγματά του οι μεγάλοι πρόδρομοι, «μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Με όπλο του το εύπλαστο του ελληνικού λεξιλογίου διδάσκει τη γλώσσα, την ελευθερία και τις αξίες για τις οποίες ο άνθρωπος χρήζει να αγωνίζεται. Το διαδραστικό λεξικό με τη μορφή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, κατασκευάστηκε με στόχο να επεκτείνει τις προθέσεις του ποιητή. Ο μαθητής καλείτα να αυτενεργήσει δημιουργικά καθώς πλοηγείται στις ψηφιακές του σελίδες. Εκτός από τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, ο μαθητής μέσω της ενσυναίσθησης εκφράζεται με το ύφος του ποιητή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)