Η διάθλαση του φωτός: Ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού λογισμικού κατασκευασμένο με απλά μέσα

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα παράδειγμα κατασκευής εκπαιδευτικού λογισμικού με απλά μέσα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες του μαθήματος και συγχρόνως μια πρόταση για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά κα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές. Το λογισμικό μπορεί να προκύψει σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης της καθημερινής διδακτικής του εκπαιδευτικού και να μοιραστεί στους μαθητές ως βοήθημα. Στην κατασκευή του μπορούν να πάρουν μέρος και οι μαθητές με προφανείς ευεργετικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 743)