Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν ΣΟΣ- Μεσόγειος Θάλασσα

Η διδακτική αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο δημοτικό σχολείο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων οικοδόμησης της γνώσης από απόσταση, στην ανάπτυξη κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων, στην εξοικείωση μαθητών και δασκάλων με τις ΤΠΕ, στο άνοιγμα της σχολικής τάξης στην πραγματική ζωή και στην εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008», τη σχολική περίοδο 2007-2008, 48 μαθητές και 5 δάσκαλοι από την Αίγινα και την Κίσσαμο Χανίων σχεδιάζουν και υλοποιούν συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, προσεγγίζοντας διαθεματικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Μεσόγειο Θάλασσα αλληλεπιδρώντας με εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο με τη μέθοδο της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές δημοτικού σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 435)