Η χρήση των ΤΠΕ για την τρισδιάστατη απεικόνιση στη Βιολογία

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουμε ως βασικό στόχο να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών (ΤΠΕ) απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η διδακτική της Βιολογίας. Ειδικότερα, εστιάζουμε στην οπτικοποίηση ενός τρισδιάστατου ρεαλιστικού κόσμου όπου λαμβάνουν χώρα όλα τα βιολογικά φαινόμενα και αλληλεπιδρούν οι βιολογικές δομές, μέσα σε μία δισδιάστατη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν γενικότερα τη χρήση των ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες και αναλύονται βέλτιστες διδακτικές πρακτικές που κατορθώνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που βάζει η επιστήμη της Βιολογίας (μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της), στην προσπάθεια αναπλαισίωσης της σχολικής εκδοχής της Βιολογικής γνώσης. Έχουν επιλεχθεί πρακτικές που εκτός από την ενδιαφέρουσα εφαρμογή τους έχει διαπιστωθεί και σημαντική βελτίωση στη μαθησιακή διαδικασία. Ολοκληρώνοντας, συζητάμε για επιπλέον απαιτήσεις της σχολικής εκδοχής της Βιολογικής γνώσης και την αρωγή των ΤΠΕ σε αυτή την πρόκληση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)