Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας γυμνάσιο Σικίνου με λυκειακές τάξεις

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕ που εκπονήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2004 – 2005 στη σχολική μονάδα Γυμνάσιο Σικίνου με Λυκειακές Τάξεις και θέμα «Το Υδάτινο Στοιχείο στη Νήσο Σίκινο», χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μορφές νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα για την αρτιότερη κι αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση του προγράμματος, η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος ΠΕ σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποίησαν τα εξής τεχνολογικά μέσα: μικροσκόπιο, φασματοφωτόμετρο οπτικής απορρόφησης, διαδίκτυο (internet), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και γραφιστικής, αισθητήρες του συστήματος Lab-Pro της Vernier. Καταγράφηκε ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση των μαθητών από την συνύπαρξη ΠΕ και Νέων Τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1695)