Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Δηµοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Ενιαίου Διαθεµατικού Προγράµµατος Σπουδών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών της ΣΤ΄ Δημοτικού με αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων. Παράλληλα επιχειρείται να περιγραφεί ο θεωρητικός προβληματισμός που οδήγησε στη διαμόρφωση της σχετικής διδακτικής προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)