Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή υλικού για τους αμβλύωπες μαθητές

Η δυνατότητα χρήσης των σχολικών βιβλίων από όλους τους μαθητές δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Παιδιά με μειωμένη όραση παρουσιάζουν δυσκολίες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, στην πρόσβασή τους στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου τους. Η μέθοδος Braille δεν ενδείκνυται για τους αμβλύωπες μαθητές, καθώς δεν προσφέρεται για την αξιοποίηση της μικρής έστω οπτικής τους ικανότητας. Το έργο μας απευθύνεται σ’ αυτούς ακριβώς τους μαθητές, που ενώ δεν είναι τυφλοί, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχολικά εγχειρίδια. Οι αμβλύωπες μαθητές δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, καθώς η οπτική τους ικανότητα ποικίλλει. Έτσι το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι ευέλικτο και φυσικά προσβάσιμο, για όποιον το χρειαστεί. Το γεγονός ότι το υλικό που δημιουργούμε είναι σε ηλεκτρονική μορφή εξασφαλίζει αυτά τα δυο χαρακτηριστικά. Μπορεί να προσαρμοστεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή με μειωμένη όραση αρκετά εύκολα, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων συσκευών και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, με την προοπτική να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθένας να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό οποτεδήποτε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3052)