Η αξιολόγηση του προσαρμοστικού εκπαιδευτικού συστήματος υπερμέσων MATHEMA

Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε περιληπτικά τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει το Διαδικτυακό προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων ΜΑΤΗΕΜΑ και την αξιολόγησή τους από φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Το ΠΕΣΥ MATHEMA υποστηρίζει τις εξής προσαρμοστικές και ευφυείς τεχνικές: αλληλουχία μαθημάτων, προσαρμοστική παρουσίαση, υποστήριξη προσαρμοστικής και μετα-προσαρμοστικής πλοήγησης, υποστήριξη αλληλεπιδραστικής επίλυσης προβλήματος και προσαρμοστικό σχηματισμό ομάδων συνεργασίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ κατέδειξε ότι σχεδόν όλες οι λειτουργίες του είναι αρκετά χρήσιμες και εύχρηστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 28)