Η ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η προσφορά του στην εκπαίδευση που προσφέρει το τυπικό εκπαιδευτικό μας σύστημα

Προσκεκλημένη ομιλία
(Πλήθος ανακτήσεων: 12)