«Η άλωση της Πόλης» Σχέδιο εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) τα Σχέδια Εργασίας αποτελούν βασική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύγχρονο σχολείο. Από την άλλη οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ειδικότερα το διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικές του εφαρμογές καθίστανται πλέον πολύτιμοι συνεργάτες μαθητών και εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πιο ευέλικτων και αποδοτικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ένα από τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου που προσφέρεται για διδασκαλία βασισμένη στο διαδίκτυο (Web-Based Instruction) είναι η Ιστορία της Ε΄ τάξης. Στα πλαίσια λοιπόν του ΔΕΠΠΣ και με την αξιοποίηση του διαδικτύου θα αναπτύξουμε ένα Σχέδιο Εργασίας με θέμα: «Η Άλωση της Πόλης». Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές πληροφορίες για την Άλωση της Πόλης αλλά και να συναισθανθούν τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τις υπερμεσικές δυνατότητες (εικόνα, ήχος, βίντεο κ.ά.) που παρέχουν πλέον οι ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1799)