Η Ακαδημία Αθηνών στο Second Life

Το Second Life είναι ψηφιακό παιχνίδι αλλά και ένα Συνεργατικό Περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας. Η Ακαδημία Αθηνών (Athens Academy unofficial) είναι ένας χώρος μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε από την ομάδα «Η Ισχύς εν τη ενώσει» («The Power in unity»), θέλοντας να προσφέρει εξ αποστάσεως μαθήματα και εκδηλώσεις σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς (εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών), ώστε να δημιουργηθεί μια ελληνική Κοινότητα Μάθησης μέσα στο Second Life. Πληροφορίες: http://athensacademv.pbworks.com.Επιλέχθηκε το περιβάλλον του Second Life, γιατί, όχι μόνο είναι μια δωρεάν εφαρμογή του web 2.0, αλλά είναι και ένα περιβάλλον προσομοίωσης και μοντελοποίησης. Μέσα σε αυτό ενισχύεται η εμπειρική μάθηση και η κοινωνικοποίηση, καθώς οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, μέσω των εικονικών εκπροσώπων τους (avatars), ασκούνται σε δεξιότητες πρακτικής, δοκιμάζουν νέες ιδέες, εξερευνούν, μαθαίνουν από τα λάθη τους, ενώ συγχρόνως κοινωνικοποιούνται μέσα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που προσομοιάζει αρκετά με το περιβάλλον της πραγματικής ζωής (Brown & Adler, 2008).
(Πλήθος ανακτήσεων: 78)