Γνωρίζω το πρόσωπο και το σώμα μου μέσα από τη λάμψη των ακτίνων!

Το σενάριο που παρουσιάζεται αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας με την καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ακρόασης, ομιλίας, προγραφής, προανάγνωσης, μαθησιακής ικανότητας και ψυχοκινητικότητας. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις, σε οποιαδήποτε δομή Σ.Μ.Ε.Α. του Δημοτικού Σχολείου και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην κατηγορία των παιδιών με Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης από 50-55 έως 70), με Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης από 35-40 έως 50-55), αλλά μπορεί να βοηθήσει και τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών με Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης από 20-25 έως 35-40) και Βαριά Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης κάτω από 20 ή 25). Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ένταξη των παιδιών με νοητική στέρηση στο κοινωνικό σύνολο ως ισάξιων ενεργών και στοχαζόμενων πολιτών και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του αυτοσυναισθήματός τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)