«Φροντίζω το εργαστήριο Πληροφορικής» Μια διδακτική πρόταση για τη Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο, που υλοποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά, σύμφωνα με το νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για τον πληροφορικό γραμματισμό στο Γυμνάσιο. Το διδακτικό σενάριο αναφέρεται στις ενότητες: «Χειρίζομαι και δημιουργώ με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε» και «Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ» της Β’ Γυμνασίου και έχει τίτλο «Φροντίζω το εργαστήριο Πληροφορικής». Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το υλικό του υπολογιστή και να μάθουν να το διαχειρίζονται, μέσα από μια αυθεντική δραστηριότητα, δηλ. τη φροντίδα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου τους. Ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τη χρήση των πινάκων, τη διαμόρφωση και εκτύπωση εγγράφου αλλά και την επικοινωνία μέσω εργαλείων web2.0 (τηλεκπαίδευση του ΠΣΔ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 72)