Φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά. Εκτός από φορητές είναι και εκπαιδευτικές;

Η δημοτικότητα των έξυπνων φορητών συσκευών - κυρίως με τη μορφή των ταμπλετών- αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Τα μέσα αυτά αποτελούν μια νέα γενιά τεχνολογικών εργαλείων που προσφέρουν αξιόλογη πρόσβαση σε περιεχόμενο και δυνατότητες για δημιουργική χρήση ακόμη και από τα μικρά παιδιά. Με περισσότερο από το 80% των εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών στα ψηφιακά καταστήματα iTunes και Google Play να απευθύνεται σε παιδιά, η εκπαιδευτική αξία και η καταλληλότητα του περιεχομένου των φορητών εφαρμογών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στρέφονται στις ταμπλέτες για τα πιθανά εκπαιδευτικά οφέλη που προσδοκούν να αποκομίσουν τα παιδιά ή οι μαθητές τους έχουν περιορισμένα ή καθόλου μέσα αξιολόγησης του δυνητικού οφέλους του περιεχόμενου των εφαρμογών αυτών. Στην παρούσα μελέτη μέσω μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης παρουσιάζουμε τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των συσκευών αυτών και των συνοδευτικών τους εφαρμογών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών καταλήγοντας στην ανάγκη ύπαρξης ενός επικαιροποιημένου οδηγού αξιολόγησης αυτών των εφαρμογών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)