Εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch και το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo

Η εργαστηριακή παρουσίαση αφορά στο περιβάλλον προγραμματισμού της γλώσσας Scratch που αναπτύσσεται από το MIT. Πρόκειται για ένα εργαλείο με το οποίο η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών γίνεται πολύ εύκολα είτε από μαθητές οι οποίοι εξοικειώνονται με τις τεχνικές και τις μεθόδους του προγραμματισμού είτε από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποκτούν με αυτό τον τρόπο την ικανότητα δημιουργίας των δικών τους ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τη χρήση της Scratch για τον προγραμματισμό του ρομποτικού πακέτου Lego WeDo.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)