«Εξερευνώντας τον Άρη»

Το λογισμικό «Εξερευνώντας τον Άρη» είναι μια πολυμεσική εφαρμογή σε περιβάλλον Multimedia Builder με ενσωματωμένα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας, που έχει ως αντικείμενο την οπτικοποίηση και τη βιωματική εξερεύνηση του πλανήτη Άρη από τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού..
(Πλήθος ανακτήσεων: 1618)