Εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση: Η περίπτωση της Ε-ομογένειας - Ο επιμορφωτής στη Λάρισα, οι επιμορφούμενοι στο Λονδίνο, το επιμορφωτικό υλικό στην Αμερική

Το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης αφορά, κυρίως, στην περιγραφή του έργου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. / τομέας e-learning «e-Ομογένεια». Συγκεκριμένα αναφέρεται περισσότερο στην on-line εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση που υλοποιήθηκε τα δυο προηγούμενα χρόνια στα σχολεία και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε διοικητικούς υπαλλήλους της ελληνικής ομογενειακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η εμπειρία που αποκτιέται από το συγκεκριμένο έργο μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά την υπόθεση της επιμόρφωσης, κυρίως επειδή καταδεικνύει τη δυνατότητα της τεχνολογίας που βρίσκεται στην υπηρεσία της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να υπερβαίνει εμπόδια και αγκυλώσεις και να προσφέρει λύσεις σε πολύπλοκα και πιεστικά προβλήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1088)