Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop) - LookingGlass: Διδασκαλία του προγραμματισμού, μετά το StoryTelling Alice

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή συνεδρία έχει ως σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων με το περιβάλλον LookingGlass, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτό το συνέδριο...
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)