Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ψηφιακές Πηγές και Έντεχνος Συλλογισμός στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα

Το εργαστήριο στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με την αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, ελεύθερης πρόσβασης Google Cultural Institute, που αποτελεί την πρόσφατη πρωτοβουλία της Google σε συνεργασία με μερικά από τα διασημότερα μουσεία και κέντρα Πολιτισμού του κόσμου. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού, της ερευνητικής ομάδας Project Zero του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι συμμετέχοντες θα αλληλεπιδράσουν με έργα τέχνης αξιοποιώντας τα εργαλεία της πλατφόρμας. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας με τις αρχές και τους στόχους της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και να διατυπώσουν σχετικές προτάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)