Ένα πείραμα τύχης από τις πιθανότητες της Γ' λυκείου, με τη βοήθεια λογισμικού (Micro Worlds Pro-Logo)

Η εισήγηση αυτή διαπραγματεύεται τη δυναμική των λογισμικών των μαθηματικών με σημείο αφετηρίας το τυχαίο, όπως αυτό το βλέπει ο εισηγητής μέσα από μια δραστηριότητα, με την βοήθεια του Micro Worlds Pro (MW) (Logo). Στην δραστηριότητα έχει επιλεγεί μια άσκηση από παλαιότερο σχολικό βιβλίο της Γ΄ Λυκείου, στις Πιθανότητες, και η προσέγγιση της λύσης με την βοήθεια του MW. Εδώ υπάρχει μια εξομοίωση του ενός πειράματος τύχης για ένα «πολύ μεγάλο» αριθμό δοκιμών και η αναπαράσταση του με ραβδόγραμμα. Με την δραστηριότητα αυτή ο μαθητής θα μπορέσει να εκτελέσει ένα πείραμα τύχης για ένα μεγάλο αριθμό επαναλήψεων σε πεπερασμένο χρόνο και να οδηγηθεί και να διαπραγματευθεί την έννοια της πιθανότητας, ακόμα και την έννοια του ορίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1026)