Εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης μέσα από την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στο Δημοτικό Σχολείο

Η βασική ιδέα που διέπει το συγκεκριμένο σενάριο παραπέμπει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κατάλληλων διαθεματικών δραστηριοτήτων, με άξονα αναφοράς το υπάρχον λογισμικό Γλώσσας και Φυσικής για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, που αναφέρεται στο θέμα της ενέργειας. Συγκεκριμένα αξιοποιούνται το λογισμικό της Γλώσσας, «Η Σπίθα, ο Κεραυνός …..και η Αποκάλυψη της Αλήθειας», και της Φυσικής, «Ερευνώ το φυσικό κόσμο-Η ενέργεια». Στο συγκεκριμένο σενάριο περιγράφονται δραστηριότητες, οι οποίες δεν μπορούν ή είναι δύσκολο να υλοποιηθούν με βάση τα συμβατικά μέσα ενός παραδοσιακού περιβάλλοντος μάθησης. Η δομή της εισήγησης περιλαμβάνει αφενός την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο και τη διερεύνηση ζητημάτων της σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής, σε σχέση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αφετέρου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 389)