Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού «Ταξίδι των αισθήσεων στην χώρα του Α»

Στην εισήγηση παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σενάριο: «Ταξίδι των αισθήσεων στη χώρα του Α». Το σενάριο αξιοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό, είναι σχεδιασμένο για μαθητές Α’ τάξης και το μάθημα της Γλώσσας, με την εμπλοκή της Αισθητικής Αγωγής, στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης. Η ιδέα που διέπει το σενάριo είναι η δημιουργία μιας χώρας με γράμματα. Οι μαθητές, σε ομάδες, θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μία τρισδιάστατη και πολυαισθητηριακή χώρα εμπνευσμένη από το λογισμικό: «Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων». Το σενάριο κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, επειδή τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν στην πραγματική ζωή, κάτι που τους έχει παρουσιαστεί εντυπωσιακά μέσω υπολογιστή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 554)