Εκπαιδευτικό πακέτο «Η ΠΟΛΗ» Εκπαιδευτικά σενάρια για τη διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας της πόλης με αξιοποίηση λογισμικού χαρτογραφικής πλοήγησης και γεω-κωδικοποιημένης πληροφορίας

Το εκπαιδευτικό πακέτο ¨Η ΠΟΛΗ¨ είναι ένα ολοκληρωμένο αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιβάλλον, που ενσωματώνει εκπαιδευτικά σενάρια, ψηφιακούς χάρτες και πρόσθετο διδακτικό υλικό συνδεδεμένα δυναμικά μεταξύ τους για τη διερεύνηση της έννοιας της πόλης. Καθώς η έννοια της πόλης συντίθεται από διαφορετικούς τομείς της ανθρωπογεωγραφίας, η κατανόηση θεμελιωδών σχετικών εννοιών απαιτεί τη σύνδεση γνώσεων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα από την εξέλιξη της πλοκής των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων οι μαθητές ενεργοποιούνται και αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους, ώστε να αναλύσουν και να συνθέσουν με κριτική ματιά ποικίλες διαθέσιμες πληροφορίες. Με τη βοήθεια του λογισμικού χαρτογραφικής πλοήγησης μπορούν να μεταβαίνουν δυναμικά από τον ευρύτερο ψηφιακό χώρο στη γεω-κωδικοποιημένη πληροφορία και να μελετούν διάφορες ελληνικές πόλεις του σήμερα, αλλά και πόλεις ευρύτερων ιστορικών περιόδων της Ευρώπης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 393)