Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι με αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας – Η περίπτωση της Μυθομαχίας

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 3)